5 สิ่งที่เจ้าของร้านต้องเช็คทุกสิ้นเดือน
< ดูบทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม

07-01-2024   0 Viewed

5 สิ่งที่เจ้าของร้านต้องเช็คทุกสิ้นเดือน

...

5 สิ่งที่เจ้าของร้านต้องเช็คทุกสิ้นเดือน


5 สิ่งที่เจ้าของร้านต้องเช็คทุกสิ้นเดือน 


1. เช็ครายงานยอดขายประจำเดือน ทุกสิ้นเดือนสิ่งที่เจ้าของร้านต้องทำเลยก็คือเช็คยอดขายประจำเดือนนั้น ๆ เพื่อที่จะได้นำไปทำงบการเงินดูรายการกำไรขาดทุนของทางร้านเพื่อที่จะได้วางแผนจัดการร้านในเดือนถัดไป


2. เช็ครายจ่ายประจำเดือนและแยกหมวดหมู่ การเช็ครายจ่ายประจำเดือนและแยกหมวดหมู่นั้นจะทำให้ร้านของท่านบริหารและจัดการเงินรายรับ รายจ่ายได้ดีมากยิ่งขึ้น


3. เช็คสต็อควัตถุดิบคงเหลือ การเช็คสต็อกวัตถุดิบคงเหลือในแต่ละเดือนอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ทางร้านสามารถประหยัดเวลาและงบประมาณ และสามารถรู้ได้ว่าควรซื้อวัตถุดิบนั้นๆ เพิ่มอีกปริมาณเท่าไหร่จึงจะเพียงพอ


4. เช็คสถิติการทำงานของพนักงาน การเช็คสถิติการทำงานของพนังกงานจะช่วยให้เจ้าของร้านทราบเวลาเข้าออกและการทำงานของพนักงานได้และง่ายต่อการนำมาคำนวณเงินเดือน


5.เช็คเมนูขายดี การเช็คเมนูขายดี ของเดือนนั้นๆ ก็มีข้อดีในการช่วยให้ทางร้านสามารถนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมในแต่ละเดือนมาจัดทำโปรโมชั่นเมนู ที่ตรงกับเป้าหมายความนิยมของเมนูนั่นๆ ร้านได้

.

หากทางร้านต้องการดูรายงานในส่วนต่างๆ โดยที่ไม่ต้องเก็บข้อมูลด้วยตนเองสามารถให้ระบบจัดการร้านอาหาร deltafood ของเราดูแลร้านอาหารของคุณได้ เพราะทางเรามีรายงานในส่วนต่างๆ ที่จะช่วยให้การจัดการร้านของท่านเป็นไปได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 

 

 

 

บทความล่าสุด

...
"ตำไทเลย" ร้านอาหารอิสานรสแซ่บขวัญใจชาวขอนแก่นเลือกใช้ Deltafood
...
การตั้งรหัสผ่าน (Password) ให้ปลอดภัย
Line deltafood แชทเลย